Information om cookies
 
 
Vi använder endast cookies för att spara inloggningsuppgifter (kundnummer och användarnamn) på den publika delen av www.techdata.nu. Detta för att förenkla inloggningen för våra kunder.
 
Efter inloggning använder vi cookies för att säkerställa respektive användares session och för vissa delar av applikationens logik.
 
Vi använder även cookies för att samla statistik om till exempel sidbesök både före och efter inloggning, men ingenting som gör att vi kan spåra enskilda användare.